fixed position when scroll
 
 
 
 
 
กิจกรรม : 26 เม.ย. 64 ลงพื้นที่ตลาดนัดวันจันทร์ (สามแยกบางสะพาน) เพื่อชี้แจงมาตรการป้องกันโควิด 19
รายละเอียด :
    

 วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่ อสม.ทต.ร่อนทอง ลงพื้นที่ตลาดนัดวันจันทร์(สามแยกบางสะพาน) เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19)ในพื้นที่ตลาดนัด

     พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง และปฏิบัติตามมาตรการ  DMHTT อย่างเคร่งครัด
     โดยผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า และผู้มาใช้บริการรับทราบแนวทางการปฏิบัติ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564    อ่าน 28 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**