fixed position when scroll
 
 
 
 
 
กิจกรรม : 26 เม.ย. 64 งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ออกปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย


รายละเอียด :
    

 วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 15.15 น. นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติภารกิจระงับเหตุเพลิงไหม้ป่าหญ้าบริเวณบ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

m.facebook.com/story.php

 

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ออกปฏิบัติภารกิจตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนทอง และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนทอง(ศูนย์โรงเรียนธนาคารออมสิน)ให้ดูสะอาด สวยงามเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ

m.facebook.com/story.php

 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564    อ่าน 25 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**