fixed position when scroll
 
 
 
 
 
กิจกรรม : 28 เม.ย. 64 ลงพื้นที่ตลาดนัดวันพุธ (ตลาดเกาะยายฉิม) เพื่อชี้แจงมาตรการป้องกันโควิด 19
รายละเอียด :
    

 วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น. นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อสม. ทต.ร่อนทอง ลงพื้นที่ตลาดนัดวันพุธ(ตลาดเกาะยายฉิม) เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19)ในพื้นที่ตลาดนัด
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลร่อนทอง ได้จัดเจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองผู้ค้า และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในตลาดนัด พร้อมตั้งเจลแอลกอฮอล์ กำหนดทางเข้าทางออก และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด
โดยผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า และผู้มาใช้บริการรับทราบแนวทางการปฏิบัติ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564    อ่าน 23 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**