fixed position when scroll
 
 
 
 
 
กิจกรรม : 10 ก.ย. 64 งานพัฒนาชุมชน - ติดตามการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการและสำรวจโครงการขอรับความช่วยเหลือฯ


รายละเอียด :
    

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง มอบหมายให้ นายพิชญาสิทธิ์ ปานเมือง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ เพื่อลดความเสี่ยงของอันตรายที่จะเกิดขึ้น ช่วยให้คนพิการสามารถกลับไปดำรงชีวิตได้อย่างอิสระไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น และป้องกันความพิการซ้ำซ้อน
เวลา 14.30 น. ลงพื้นที่สำรวจผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตามโครงการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กรณีเร่งด่วน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 10 ราย ในพื้นที่เทศบาลตำบลร่อนทอง
และในโอกาสนี้ ท่านนายกปรีดา วิภาสวัชรโยธิน ขอขอบคุณ นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้มอบโครงการดีๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลร่อนทอง มา ณ ที่นี้ด้วย

www.facebook.com/pratum.cobrob/posts/4362437317205643

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564    อ่าน 4 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**