fixed position when scroll
 
 
 
 
 
กิจกรรม : 14 ก.ย. 64 รับมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์จากคณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี


รายละเอียด :
    

 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง มอบหมายให้ นายบรรพต ปลอดโปร่ง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพเทศบาล ร่วมกับ นายธงชัย ใจสงบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง รับมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดย พล.ต.นพรัตน์ แป้นแก้ว ซึ่งมอบให้กับเทศบาลตำบลร่อนทอง ไว้ใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ เพื่อให้บริการดูแลรักษาประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลร่อนทอง

ในโอกาสนี้ ท่านนายกปรีดา วิภาสวัชรโยธิน ขอขอบคุณ พล.ต.นพรัตน์ แป้นแก้ว กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะฯ มา ณ ที่นี้ด้วย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564    อ่าน 8 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**