กิจกรรม : การประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างเทศบาลตำบลร่อนทอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563
รายละเอียด :
    วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างเทศบาลตำบลร่อนทอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นายเอกนิรันดร์ จันทร์งาม รองนายกเทศมนตรี นายธีรพัฒน์ กิจรักษา เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างเทศบาลตำบลร่อนทอง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลตำบลร่อนทอง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563    อ่าน 23 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**