ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
  รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ฯ บริเวณพื้นที่ภาคใต้จะเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 2 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2563 ซึ่งผลกระทบทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถรับชมบริการทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลได้ในบางช่วง และจำเป็นต้องทำการปรับจูนสัญญาณโทรทัศน์ในช่วงเวลาตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไปของวันดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายฯ เพื่อที่จะได้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้เป็นปกติ

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 56 คน