ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาด
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน