ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน