ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
เรื่อง : ขอแจ้งสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือในการงดทำนาปีในช่วงฤดูฝน ปี 2563
  รายละเอียด :

ขอแจ้งสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือในการงดทำนาปีในช่วงฤดูฝน ปี 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน