ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ 163 ประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 เทศบาลตำบลร่อนทอง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ 163 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน