ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ โดยเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 เทศบาลตำบลร่อนทอง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน