ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโรคโควิด 19
  รายละเอียด :

 กรมอนามัยได้ดำเนินโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนแข็งแรงฉลาดเติบโตเต็มศักยภาพ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโรค covid-19 ให้สถานศึกษาในสังกัดได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน