ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อสัญญาการให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์เทศบาลตำบลร่อนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 เทศบาลตำบลร่อนทอง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อสัญญาการให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์เทศบาลตำบลร่อนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน