ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชั่งรถบรรทุกขยะเป็นรายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 เทศบาลตำบลร่อนทอง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชั่งรถบรรทุกขยะเป็นรายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน