ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ขอเชิญให้ยื่นข้อเสนอราคางานจ้างและราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล. จำนวน 3 เส้น
  รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญให้ยื่นข้อเสนอราคางานจ้างและราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล. จำนวน 3 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน