ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
เรื่อง : เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
  รายละเอียด :

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่

1.บทความเรื่อง ขอโอกาสให้ผมเถอะครับ

2.บทความเรื่อง มีเจ้าของหรือเปล่า

3.บทความเรื่อง ขอดูโครงการทั้งแล้ง ทั้งท่วม

4.บทความเรื่อง อย่าเพิ่งขุด ขอดูก่อน

5.บทความเรื่อง วิธีจัดการกับหมู 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน