fixed position when scroll
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก ซอยทรัพย์ประเสริฐถึงหน้าศาลาประชุมเขาดิน หมู่ที่ 3 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก ซอยทรัพย์ประเสริฐถึงหน้าศาลาประชุมเขาดิน หมู่ที่ 3 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงกำหนดตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 56 คน