fixed position when scroll
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน