fixed position when scroll
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลร่อนทอง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของเท
  รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจาก
สายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ของเทศบาลตำบลร่อนทอง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน