fixed position when scroll
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ขอเชิญให้ยื่นข้อเสนอราคางานจ้างและราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล. ซอยแยกเขายม-ซอยรุ่งเรืองชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญให้ยื่นข้อเสนอราคางานจ้างและราคากลาง
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.ซอยแยกเขายม-ซอยรุ่งเรืองชัย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน