ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
18
26 ก.พ. 2563
2 การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
27 ธ.ค. 2560
3 ประกาศให้เจ้าของป้ายซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง อันจะต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
27 ธ.ค. 2560
4 ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
27 ธ.ค. 2560
5 ประกาศให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีที่ดินอยู่ในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง ซึ่งต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 ไปชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
27 ธ.ค. 2560
6 ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
27 ธ.ค. 2560
7 รณรงค์สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
507
10 ม.ค. 2554
8 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
494
08 ก.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : 1