fixed position when scroll
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ลำดับ หัวข้อ หน่วยงาน อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 - 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน
4
17 พ.ค. 2565
2 โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน (ที่ ปข 0318/ว 353 ลว. 11 พฤษภาคม 2565)
5
17 พ.ค. 2565
3 แจ้งประชาสัมพันธ์หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอล ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน ดาวน์โหลดเอกสาร
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
7
06 พ.ค. 2565
4 ประชาสัมพันธ์การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6
05 พ.ค. 2565
5 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสดงหากำไร พ.ศ. ...... ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน (ที่ ปข 0318/954 ลว. 19 เมษายน 2565)
5
05 พ.ค. 2565
6 รายานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน
5
05 พ.ค. 2565
7 วิทยุในราชการกรมการปกครอง - แจ้งประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน
11
29 เม.ย. 2565
8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อันตรายจากต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน
25
18 เม.ย. 2565
9 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 1 (69/2565) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16-18 เมษายน 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล
5
14 เม.ย. 2565
10 การรณรงค์เร่งรัดการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 ในช่วงใกล้วันเทศกาลสงกรานต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน (ด่วนที่สุด ที่ ปข 0318/ว 231 ลว. 24 มีนาคม 2565)
9
28 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24