fixed position when scroll
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาลตำบลร่อนทอง 13 (ศูนย์รวมกิจภัณฑ์)(เริ่มจากซอยจ่าผ่อน) หมู่ที่ 1,4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
20 พ.ค. 2565
2 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
11 พ.ค. 2565
3 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 13/2565 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมัย ปานช้าง - ทางเข้าวัดเกาะยายฉิม ณ ชุมชนวัดเกาะยายฉิม หมู่ที่ 5 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10
05 พ.ค. 2565
4 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 14/2565 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างหอถังประปาบนดอน - ซอยบ้านนายดุสิต ณ ชุมชนบนดอน หมู่ที่ 1 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10
05 พ.ค. 2565
5 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยช่างต๋อย ชุมชนตะวันออก ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
05 พ.ค. 2565
6 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเกษมแทรกเตอร์ ชุมชนวัดเกาะยายฉิม ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
05 พ.ค. 2565
7 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
05 พ.ค. 2565
8 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังพลาสติกพร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
03 พ.ค. 2565
9 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญให้ยื่นข้อเสนอราคางานจ้างและราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมัย ปานช้าง - ทางเข้าวัดเกาะยายฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
25 เม.ย. 2565
10 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญให้ยื่นข้อเสนอราคางานจ้างและราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างหอถังประปาบนดอน - ซอยบ้านนายดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
25 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155