ข่าว : ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน “เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 2562 “ เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษกในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น. ณ สวนสาธารณะหน้าศาลากลางจังหวัด (รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสาร)

รายละเอียด  : ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน “เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 2562 “ เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษกในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น. ณ สวนสาธารณะหน้าศาลากลางจังหวัด (รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสาร)ผู้แจ้งข่าว : admin ประกาศเมื่อ :