ข่าว : เทศบาลตำบลร่อนทอง ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดเกาะยายฉิม ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป โดยภายในงาน พบกับกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562 การแสดงจากชุมชน การแสดงจากวงดนตรี เป็นต้น นอกจากนี้ ท่านนายกปรีดา วิภาสวัชรโยธิน ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแต่งกายด้วยชุดไทย/ชุดผ้าไทย เพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายและวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

รายละเอียด  : เทศบาลตำบลร่อนทอง ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดเกาะยายฉิม ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป โดยภายในงาน พบกับกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562 การแสดงจากชุมชน การแสดงจากวงดนตรี เป็นต้น นอกจากนี้ ท่านนายกปรีดา วิภาสวัชรโยธิน ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแต่งกายด้วยชุดไทย/ชุดผ้าไทย เพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายและวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบต่อไปผู้แจ้งข่าว : admin ประกาศเมื่อ :