ข่าว : 📢📢📢 เทศบาลตำบลร่อนทอง 📢📢📢 ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์หลังตลาดเกาะยายฉิม โดยภายในงานพบกับกิจกรรม การแสดงหลากหลายชุดจากเด็ก ๆ 👧🏻👦🏻 ซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ จากพี่ ๆ เทศบาลตำบลร่อนทอง 🎈🎉🎨 ⚽️ มีการจับสลาก "รางวัลพิเศษ🧧🧧🧧" จากท่านนายกปรีดา วิภาสวัชรโยธิน และคณะผู้บริหาร มีกิจกรรมมอบของขวัญ 🎁🎁🎁 ของรางวัล 🧸🧸🧸🚲🚲🚲 มีอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม สำหรับเด็ก ๆ และผู้ปกครองฟรี !!!! ตลอดงาน...🥤🍰🥧🍦🍩 🍗

รายละเอียด  : 📢📢📢 เทศบาลตำบลร่อนทอง 📢📢📢 ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์หลังตลาดเกาะยายฉิม โดยภายในงานพบกับกิจกรรม การแสดงหลากหลายชุดจากเด็ก ๆ 👧🏻👦🏻 ซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ จากพี่ ๆ เทศบาลตำบลร่อนทอง 🎈🎉🎨 ⚽️ มีการจับสลาก "รางวัลพิเศษ🧧🧧🧧" จากท่านนายกปรีดา วิภาสวัชรโยธิน และคณะผู้บริหาร มีกิจกรรมมอบของขวัญ 🎁🎁🎁 ของรางวัล 🧸🧸🧸🚲🚲🚲 มีอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม สำหรับเด็ก ๆ และผู้ปกครองฟรี !!!! ตลอดงาน...🥤🍰🥧🍦🍩 🍗ผู้แจ้งข่าว : admin ประกาศเมื่อ :